piątek, 6 września 2013

Motyw biesiady, balu Prezentacje maturalne

Motyw biesiady, balu Prezentacje maturalne
Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, przedstaw różne ujęcia motywu wesela w literaturze i omów ich funkcje
Biesiada, zabawa jako motywy literackie. Omów zagadnienie, interpretując utwory literatury renesansu, Młodej Polski.
Biesiadowanie, kult stołu, polska sztuka kulinarna. Analizując wybrane utwory porównaj sposób przedstawienia tematu
Biesiady, bale, wesela, zgromadzenia w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Biesiady, bale, wesela. Omów funkcjonowanie motywu zabawy na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.
Biesiady, bale, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych przykładach literatury polskiej.
Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę motywu w wybranych utworach literatury polskiej 2.
Biesiady, wesela, bale- omów rolę motywu, opierając się na tekstach literatury polskiej
Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literackich
Biesiady, wesela, bale. Zaprezentuj rolę motywu w wybranych utworach literackich.
Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie
Jak się bawili bohaterowie tekstów kultury różnych epok porównaj ich rozrywki w oparciu o dowolne dzieła
Motyw balu i zabawy oraz jego funkcje
Motyw balu w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw biesiady w literaturze. Rozważ jego funkcje, odwołując się do utworów z różnych epok.
Motyw karczmy, baru, kawiarni.
Motyw ślubu i wesela w różnych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
Motyw wesela w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie różnych epok, przedstaw jego wybrane realizacje.
Motyw zabawy, balu, wesela w literaturze. Omów wybrane realizacje motywu.
Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
Omów funkcje motywu biesiady w literaturze.
Porównaj sposoby przedstawiania i funkcje motywu ucztowania w wybranych utworach literackich
Przedstaw funkcję motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.
Przedstaw motyw wesela w literaturze na przykładzie wybranych utworów
Różne ujęcia motywu wesela w literaturze wybranych epok. Omów temat, odwołując się do przykładów z literatury
Tradycja stołu i biesiadowania jako element polskiej obyczajowości. Omów na wybranych przykładach z literatury.
Tradycje weselne w literaturze różnych epok. Dokonaj analizy porównawczej.
Uczta Biesiada w literaturze .Omów Funkcje tego motywu w wybranych lekturach (np. M. Rej. A Mickiewicz. H. Sienkiewicz)
UCZTY, BIESIADY, WESELA I BALE W LITERATURZE. OKRESL ICH PODSTAWOWE FUNKCJE, ANALIZUJAC WYBRANE UTWORY Z ROZNYCH EPOK
Wesela i pogrzeby w literaturze polskiej. Omów różnorodne ujęcia motywów, odwołując się do wybranych przykładów
Wesela, bale, biesiady, uczty jako motyw literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów z różnych epok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz