piątek, 6 września 2013

Motyw bohatera Prezentacje maturalne


Motyw bohatera Prezentacje maturalne
Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok.
Artysta jako bohater utworu literackiego. Omów problem na podstawie celowo wybranych utworów literackich
Bohater - moralny. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - niemoralny. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - szaleniec. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - wędrowiec. Analizując i interpretując wybrane teksty, ukaż wpływ doświadczenia wędrówki na ich bohaterów
Bohater- autor. Przywołaj i omów na wybranych przykładach sylwetki literackich autorów
Bohater chłopski w literaturze polskiej. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach z różnych epok
Bohater dotknięty szaleństwem w literaturze. Przedstaw i scharakteryzuj wybrane sylwetki
Bohater- everyman w literaturze. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Bohater literacki - mój imiennik. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
Bohater literacki a epoka historyczna - od romantyzmu po Młodą Polskę. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Bohater literacki a jego filmowa lub teatralna kreacja
Bohater literacki i bohater filmowy. Analiza porównawcza dzieł literackich i filmowych na podst. Krzyżaków oraz Pana Tadeusza
Bohater literacki i filmowy w walce ze słabościami
Bohater literacki i jego filmowe wcielenie. Porównaj na przykładzie filmowej adaptacji
Bohater literacki jako człowiek poszukujący wartości. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady
Bohater literacki mój imiennik(ANNA). Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
Bohater literacki w konflikcie z prawem.
Bohater literacki w poszukiwaniu sensu życia. Przedstaw różne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów
Bohater literacki wobec różnych doświadczeń życiowych. Na przykładzie wybranych utworów literackich ukaż portrety psychologiczne
Bohater literacki wobec trudnych wyborów moralnych. Przedstaw temat, odwołując się do literackich przykładów z różnych epok
Bohater literacki wobec wolności i konieczności wyboru. Zanalizuj i oceń postawy wybranych bohaterów
Bohater literacki, który nie akceptuje swojego miejsca i swojego czasu. rozważ istotę buntu...
Bohater negatywny i jego funkcja w literaturze różnych epok. Przedstaw na kilku wybranych przykładach, dokonując charakterystyki…
Bohater negatywny w literaturze-przedstaw najciekawsze kreacje i ich funkcje w wybranych utworach
Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania  motywu maski w literaturze.
Bohater tragiczny w literaturze - przedstaw jego kreacje na podstawie wybranych dramatów starożytnych i romantycznych
Bohater tragiczny w literaturze antycznej i romantycznej. Omów temat, interpretując wybrane utwory
Bohater tragiczny w literaturze antycznej romantycznej i współczesnej. Przedstaw sposoby jego kreowania.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj
Bohater tragiczny w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Bohater tragiczny w literaturze. Zaprezentuj sylwetki wybranych postaci i zanalizuj źródła ich tragizmu.
Bohater wierny swoim ideałom. Omów na wybranych przykładach.
Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Omów temat, analizując wybrane teksty.
Bohater zdeterminowany przez otoczenie. Analizując celowo wybrane utwory od pozytywizmu do dwudziestolecia międzywojennego, omów wpływ środowiska i warunków życiowych na postawy wybranych postaci literackich.
Bohaterowie  literaccy w poszukiwaniu sensu życia. Omów temat ,analizując wybrane utwory z rożnych epok
Bohaterowie dramatów Szekspira i ich różnorodne portrety psychologiczne. Omów na podstawie trzech wybranych postaci.
Bohaterowie drugoplanowi i ich rola  w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Bohaterowie historii w dziełach literatury.
Bohaterowie kontrowersyjni. Zanalizuj postępowanie postaci literackich zasługujących na to miano
Bohaterowie literaccy - samotnicy z wyboru czy z konieczności Omów na podstawie wybranych utworów
Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia
Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia.
Bohaterowie literaccy wobec trudnych wyborów.
Bohaterowie obłąkani w dramatach W. Szekspira. Analizując teksty porównaj wybranych bohaterów, biorąc pod uwagę przyczyny.
Bohaterowie oddani pracy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia
Bohaterowie realizujący amerykański mit „od pucybuta do milionera"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie romantyczni, zwycięzcy czy zwyciężeni, scharakteryzuj i oceń wybrane przez siebie postać (2)
Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach
Bohaterowie trudnych doświadczeń i wyborów. Problem narkomanii i innych uzależnień w literaturze i filmie.
Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich
Bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku. Omów zmiany jakie dokonywały się w kreowaniu postaci literackich tego okresu
Bohaterowie w poszukiwaniu szczęścia. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.
Bohaterowie w poszukiwaniu wartości życiowych. Omów na wybranych przykładach
Bohaterowie wpisani w schemat „z chłopa król"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie z kainowym piętnem. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich.
Charakterystyka bohatera romantycznego. Wykorzystaj wybrane teksty epoki
Everyman od średniowiecza do współczesności. Przedstaw postać Everymana i pokaż, jaką funkcję pełni ona w wybranych utworach literackich. Przywołaj przykłady.
Ewolucja bohatera romantycznego w literaturze epoki. Przedstaw na podstawie dowolnie wybranych utworów
Galeria postaci tragicznych. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
Kogo (co) i jak kocha romantyczny bohater Odwołaj się do koncepcji bohatera romantycznego w wybranych utworach +PPT
Kreacja bohatera tragicznego. Omów problem, odnosząc się do literatury różnych epok
Kreacja głównego bohatera w literaturze romantycznej. Omów temat na wybranych przykładach
Literaccy bohaterowie w poszukiwaniu tożsamości. Omów na wybranych przykładach
Na podstawie wybranych utworów literackich dokonaj charakterystyki porównawczej różnych typów bohatera romantycznego
Obraz bohaterów tragicznych w wybranych utworach literackich. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory +PPT
Omów postawy bohaterów szukających wartości i sensu życia. Odwołaj się do utworów różnych epok
Omów zjawisko tragizmu bohaterów romantycznych na wybranych przykładach dzieł literackich1
Portret bohatera - postaci parenetycznej, godnej naśladowania. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów literackich wybranej epoki
Postać bohatera tragicznego. Przedstaw na przykładzie różnych epok.
Postać bohatera tragicznego. Przedstaw temat analizując przykłady z różnych epok
Postać bohatera tragicznego. Przedstaw temat analizując utwory literackie z różnych epok
Postać bohatera w chwilach próby
Rodzaje bohaterstwa. Zanalizuj różnorodność postaw i sposób ich przedstawienia w wybranych utworach literackich
Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera
Scharakteryzuj różne typy bohaterów Henryka Sienkiewicza. Odwołaj się do wybranych dzieł pisarza.
Scharakteryzuj wzorzec bohatera romantycznego odwołując się do różnych bohaterów.
Scharakteryzuj, odwołując się do różnych utworów, wzorzec bohatera romantycznego.
Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.
Zaprezentuj i oceń najciekawsze, twoim zdaniem, portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru

praca maturalna, gotowe prezentacje maturalne, gotowa prezentacja maturalna, motywy literackie,tematy maturalne 2013, 2014, pisanie prac maturalnych, prezentacje maturalne z języka polskiego, prezentacji maturalnych, prezentacji maturalnej, Jak napisać prezentacja maturalna, praca maturalna z polskiego, Gotowe prace maturalne, Gotowa prezentacja maturalna, Przykładowe prezentacje maturalne, Przykładowa praca maturalna, Darmowe prace maturalne, Darmowa praca maturalna, Szybka prezentacja maturalna, ściągnij prezentacje maturalne, praca maturalnaz polskiego, prezentacja maturalnaz polaka, prezentacja maturalna 2014, prezentacje maturalne 2014, prace maturalne za darmo, praca maturalnaz języka polskiego,prezentacje maturalnez j. polskiego, Pobierz prace maturalne, do pobrania prezentacja maturalna, download prace maturalne, chomikuj praca maturalna, Jak napisać prezentacja maturalna, Forum prezentacje maturalne, wzór prace maturalne, bibliografia prezentacje maturalne, plan ramowy prace maturalne, konspekt prezentacje maturalne, terminy prezentacja maturalna, prezentacje maturalne z polskiego przykład, cena praca maturalna, pisanie praca maturalna, ogłoszenia prezentacja maturalna, ogłoszenie prace maturalne, na zamówienie prace maturalne, do kupienia praca maturalna, matura z języka polskiego
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz