piątek, 6 września 2013

Motyw buntu Prezentacje maturalne

Motyw buntu Prezentacje maturalne

Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!

„Aby istnieć, człowiek musi się buntować”- Albert Camus. Ukaż różne ujęcia motywu buntu utrwalone na kartach literatury.
„Powołał mnie Pan na bunt" (Stanisław Grochowiak) - gniewni i zbuntowani w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Analizując postawy buntowników literackich, porównaj buntowników doby romantyzmu i pozytywizmu.
Bohater - buntownik. Omów temat, analizując i interpretując teksty z różnych epok
Bohater- buntownik. Przedstaw sposób kreacji odwołując się do wybranych przykładów różnych epok.
Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.
Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu, odwołując się do wybranych przykładów
Bohater zbuntowany2. Przedstaw różne przyczyny buntu wybranych bohaterów literackich.
Bunt i ofiara, szaleństwo czy świadectwo wrażliwości. Rozważ problem postaw bohaterów romantycznych i ich spadkobierców.
Bunt i ofiara. Omów dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.
Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.
Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego przejawy i konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykładów literackich
Bunt prometejski a bunt lucyferowy
Bunt przeciw Bogu. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej.
Bunt przeciw konwencji. Omów temat na wybranych przykładach.
Bunt przeciw złu świata: wojnie, władzy, totalitaryzmowi… Omów na wybranych przykładach.
Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym. W omówieniu  tematu wykorzystaj wybrane utwory literackie okresu Młodej Polski i dwudziestolecia  międzywojennego.
Człowiek zbuntowany w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach literackich różnych epok
Kreacja człowieka zbuntowanego w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
Literacki portret bohatera skłóconego ze światem. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory.
Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw problem odwołując się do tekstów z różnych epok kultury polskiej
Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów.
Młodzi zbuntowani. Omów ich postawę na wybranych przykładach z literatury.
Motyw buntu i nawrócenia w relacjach Bóg-Człowiek
Motyw buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach
Motyw buntu w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów sens i podłoże buntu.
Motyw buntu, walki i rewolucji w literaturze i malarstwie doby romantyzmu.
Motyw niezrozumienia przez otaczający świat.
Nie pogodzeni ze światem. zaprezentuj bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych
Niepogodzeni ze światem. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych, odwołując się do literatury polskiej i obcej.
Niepogodzeni ze światem. Przedstaw na wybranych przykładach portrety bohatera zbuntowanego.
Omów na wybranych przykładach literackich różne przykłady buntu.
Poetyckie bunty. Omów na wybranych przykładach z poezji polskiej.
Poezja zbuntowana i odrzucona (od Grochowiaka do Wojaczka). Zanalizuj temat na wybranych przykładach.
Porównaj literackie kreacje buntowników. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Powołał mnie Pan na bunt. Zaprezentuj i oceń wybrane literackie wizerunki buntowników.
Prometeusz ukarany. Literackie wersje kary bohatera-buntownika. Omów sposoby ukazania na wybranych przykładach
Przedstaw jak postać buntownika jest kreowana w literaturze i innych dziedzinach sztuki (malarstwie, filmie)
Różne przejawy buntu w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.
Różne rodzaje buntu. Omów na przykładach znanych Ci utworów literackich
Różne ujęcia motywu buntu w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw problem dokonując analizy wybranych dzieł.
Różne wizerunki buntowników utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając analizie odpowiednio wybrane przykłady literackie z dwóch/trzech wybranych epok. Uwzględnij kontekst historyczny i literacki.
Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając analizie odpowiednio wybrane przykłady literackie.
Scharakteryzuj motyw buntu, analizując celowo wybrane utwory z literatury starożytnej i współczesnej.
Źródło i sens buntu. Przedstaw na wybranych postaciach literackich.prezentacja maturalna, gotowe prezentacje maturalne, gotowa prezentacja maturalna, prace maturalne,tematy maturalne 2013, 2014, prezentacjematuralne, gotowa prezentacja maturalna, prezentacji maturalnych, przykładowe prezentacje maturalne, Jak napisać prezentacja maturalna, praca maturalna z polskiego, Gotowe prace maturalne, Gotowa praca maturalna, Przykładowe prace maturalne, Przykładowa praca maturalna, Darmowe prace maturalne, Darmowa praca maturalna, Szybka praca maturalna, ściągnij prezentacja maturalna, prezentacje maturalnez polskiego, prezentacje maturalnez polaka, prezentacja maturalna 2014, prezentacje maturalne 2014, prezentacja maturalna za darmo, prezentacja maturalnaz języka polskiego,prezentacje maturalnez j. polskiego, Pobierz prezentacje maturalne, do pobrania prezentacja maturalna, download prace maturalne, chomikuj praca maturalna, Jak napisać praca maturalna, Forum prezentacja maturalna, wzór prezentacja maturalna, bibliografia prezentacja maturalna, plan ramowy prezentacje maturalne, konspekt prezentacje maturalne, terminy prezentacja maturalna, prace maturalne z polskiego przykład, cena prace maturalne, pisanie prezentacje maturalne, ogłoszenia prezentacje maturalne, ogłoszenie prezentacja maturalna, na zamówienie prezentacje maturalne, do kupienia prezentacja maturalna, matura z języka polskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz