piątek, 6 września 2013

Motyw dobra i zła Prezentacje maturalne

Motyw dobra i zła Prezentacje maturalne

Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem, ukazując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
Człowiek wobec zła. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postaci literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
Dobro i zło jako motywy literackie. Omów zagadnienie odwołując sie do wybranych utworów.
Dobro i zło we współczesnej fantastyce. Omów temat na dowolnie wybranych przykładach
Losy bohaterów wybranych utworów literackich. Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy
Między dobrem a złem. Analizując kreacje wybranych bohaterów literackich, zrekonstruuj i porównaj ich system wartości
Motyw walki dobra ze złem w literaturze 2 .Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
Motyw walki dobra ze złem w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
Motyw zła w literaturze. Omów działanie tego motywu w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw zła w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw zła w literaturze. Przedstaw i zanalizuj na wybranych przykładach literackich.
Na wybranych przykładach literackich omów motyw walki dobra i zła
Na wybranych przykładach omów motyw walki dobra i zła.
Nadzieja na stworzenie lepszego świata i pokonanie zła. Omów na wybranych przykładach.
Odwieczny dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich
Przedstaw motyw funkcjonowania w świecie dobra i zła...
Przedstaw rożne postawy zachowania ludzi w obliczu zła na przykładzie wybranych utworów literackich rożnych epok
Stosunek do zła i nienawiści sprawdzianem człowieczeństwa. Zanalizuj zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami z literatury różnych epok
Symbolika i rola motywu zła w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Sytuacja wyboru między dobrem i złem. Omów na wybranych przykładach
Twoje rozważania o różnych postawach człowieka wobec zła w świecie. Omawiając problem, odwołaj się do wybranych przykładów literackich
Ukaż obraz walki dobra ze złem w literaturze.
Ukaż obraz walki dobra ze złem zawarty w literaturze (w wybranych przykładach).
Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej dawnej i współczesnej.
Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.
Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.
W poszukiwaniu obrony przed złem. Przedstaw zagadnienie, analizując postawy bohaterów wybranych utworów.
Walka człowieka ze złem. przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Walka dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
Walka dobra ze złem w świecie fantasy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Walka dobra ze złem we współczesnych utworach fantastycznych. Przedstaw temat analizując wybrane przez siebie utwory.
Walka dobra ze złem, jako temat literatury fantasy XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do podanych przykładów.
Walka dobra ze złem.
Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów omów literackie i filmowe ujęcia tego tematu.
Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu
Zło rodzi zło.

prace maturalne, gotowe prezentacje maturalne, gotowa prezentacja maturalna, prezentacje,tematy maturalne 2013, 2014, pisanie prac maturalnych, prezentacja maturalna z języka polskiego, prezentacja maturalna z polskiego, prezentacji maturalnej, Jak napisać prace maturalne, przykładowe prace maturalne z polskiego, Gotowe prace maturalne, Gotowa praca maturalna, Przykładowe prace maturalne, Przykładowa prezentacja maturalna, Darmowe prezentacje maturalne, Darmowa prezentacja maturalna, Szybka prezentacja maturalna, ściągnij prezentacja maturalna, prace maturalnez polskiego, prezentacje maturalnez polaka, prezentacja maturalna 2014,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz