poniedziałek, 9 września 2013

Motyw wojny - Prezentacje maturalneMotyw wojny - Prezentacje maturalne

Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym
Bohater czasów wojny. Zanalizuj i porównaj na wybranych przykładach.
Człowiek jako ofiara wojny na podstawie literatury współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Czy my jesteśmy ludzie dobrzy Okres wojny to czas zburzenia systemu wartości czy tylko zachwiania nimi Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów
Dekalog człowieka w czasie wojny. Omów na wybranych przykładach +PPT
Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Rozważ problem na podstawie dzieł literackich i filmowych ukazujących wsp…
Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji drugiej wojny światowej w wybranych utworach polskiej literatury współczesnej. Sformułuj wnioski
Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej.
Dylematy moralne człowieka w świecie wojennym i powojennym. Omów na przykładzie wybranych utworów i innych tekstów kultury związanych z I i II wojna światową
Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej
II wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory epoki wsp…1
Katastroficzna wizja świata w poezji czasów wojny. Zanalizuj zagadnienie opierając się na wybranych przykładach.
Korzystając z wybranych utworów omów różne formy przekazu tragedii czasu wojny i okupacji.
Literackie i filmowe motywy II wojny światowej
Literatura II wojny światowej wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Ludzie ludziom zgotowali ten los. Rozwiń myśl Nałkowskiej w oparciu o literaturę wojny i okupacji.
Moralny wymiar przeżycia wojennego i zapis pokoleniowej biografii w wybranych utworach Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego
Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Motyw tyrtejski w literaturze.
Motyw walki i rewolucji w literaturze i sztuce romantyzmu, Omów temat na podstawie wybranych dzieł
Motyw wojny w literaturze i filmach wojennych. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów kultury
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologie epok.
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wojny w literaturze. Przedstaw na wybranych dzieła literackich.
Na podstawie analizy wybranych dzieł omów wpływ II Wojny Światowej na literaturę i sztukę
Na podstawie wybranych utworów literackich omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
Na podstawie wybranych utworów literackich, przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej.
O wojnie na wesoło. Specyfika spojrzenia na II wojnę światową w dziełach filmowych. Omów zagadnienie, odnosząc się do wybranych
Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie – omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach.
Obraz wojny i walki w literaturze, malarstwie i filmie.
Obrazy II wojny światowej w wybranych tekstach kultury( literatura, malarstwo, film). Omów na wybranych przykładach
Obrazy wojen, powstań walk w literaturze i sztuce omów na wybranych przykładach.
Omów obrazy bitew i pojedynków zawarte w literaturze.
Omów różne sposoby ukazywania doświadczeń II wojny światowej, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych
Omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.
Pojedynek, jako temat literacki i filmowy.
Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze
Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i literaturze odwołując się do wybranych przykładów
Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze, odwołując się do wybranych przykładów +PPT
Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze, odwołując się do wybranych przykładów 2
Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, analizując wybrane dzieła
Porównaj obraz wojny zmienione
Problemy moralne bohaterów czasów II wojny światowej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich
Przedstaw jakie prawdy o człowieku odkrywa literatura wojenna
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat.
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej. czy udało im się odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 2
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je analizując wybrane utwory
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je, analizując wybrane utwory 2
Różne metody walki z zaborcą w literaturze XIX wieku.
Różne obrazy II Wojny światowej w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów literackich.
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literatury XX wieku
Różne postawy  człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury dwudziestego wieku
Różne sposoby i formy mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienia, wykorzystując teksty prozatorskie, literaturę faktu, teksty filozoficzne i inne teksty kultury
Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury1
Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury2
Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej.
Różne sposoby pisania o wojnie. Przestaw problem na wybranych przykładach literackich
Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Różne ujęcia tematyki wojennej. Opisz wybrane utwory
Różnorodne obrazy II wojny światowej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury, filmu i malarstwa
Różnorodność postaw człowieka wobec wojny.
Rzeczywistość okupacyjna i sposób jej ukazywania w wybranych utworach prozatorskich. Omów na przykładach z literatury polskiej lub obcej.
Sposoby opowiadania o doświadczeniach czasu wojny omów na wybranych przykładach.
Sztuka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Świadectwo wojny i okupacji w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Terror i terroryzm w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim są te dwa zjawiska XX wieku i postawy człowieka i pisarzy wobec nich.
Ukaz wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Ukaż bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu.
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu
Wojna jako sacrum i zło świata w literaturze i sztuce polskiej i powszechnej
Wojna jako temat literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach
Wojna nie kończy się - ona odpoczywa (Urszula Kozioł) Dlaczego człowiek ciągle walczy Posłuż się przykładami z literatury, historii oraz życia codziennego.
Wojna- widmo śmierci i cierpienia. Omów na wybranych przykładach.
Wojna z punktu widzenia uczestnika. Omów na wybranych przykładach
Wpływ wojny i okupacji na psychikę człowieka.
Wpływ wojny i okupacji na psychikę i dekalog człowieka. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
Wpływ wojny na  świadomość i postawę moralną człowieka. Omów, analizując
Wpływ wojny na jednostkę i zbiorowość. Omów zjawisko na przykładzie prozy wojennej.
Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
Wpływ wojny na ludzką psychikę. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Wpływ wojny na postawę i psychikę człowieka. Odwołaj się do utworów pisarzy współczesnych
Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Wpływ wojny na psychikę ludzką i moralność, odwołując się do wybranych tekstów maturalnych.
Wpływ wydarzeń wojennych na pokolenie Kolumbów. Omów na podstawie wybranych utworów
Zmiany w przedstawianiu motywu wojny na przestrzeni epok. Przedstaw na przykładzie literatury
Życie wojskowych pilotów spisane przez uczestników II wojny światowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz