poniedziałek, 9 września 2013

Motyw zaświatów - Prezentacje maturalne

Motyw zaświatów - Prezentacje maturalne


Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


Obraz zaświatów w literaturze malarstwie i filmie. Przeprowadź analizę porównawcza wybranych dzieł.
Obraz zaświatów w literaturze.
Obraz zaświatów w literaturze. Omów na wybranych przykład z literatury polskiej i powszechnej.
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj motyw, odwołując się do analizy wybranych utworów.
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów różnych epok
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw na przykładach wybranych utworów
Obrazy zaświatów w literaturze i ich funkcja. Omów, analizując wybrane przykłady
Omów i zinterpretuj literackie wizje zaświatów w literaturze polskiej różnych epok +PPT
Różne wizje zaświatów w literaturze i sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
Różne wizje zaświatów w sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przez Ciebie przykładach
 

Motyw władcy - Prezentacje maturalne

Motyw władcy - Prezentacje maturalne


Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


Czy władza deprawuje Człowiek ponad człowiekiem. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie
Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
Kreacje władców w literaturze przedstaw na wybranych przykładach
Literackie obrazy dyktatorów. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
Literackie wizerunki władców. Omów w oparciu o wybrane lektury.
Motyw króla w literaturze. Przedstaw wybrane przykłady na przestrzeni wieków.
Motyw władzy w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady 2
Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady
Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że władza wpływa negatywnie na losy bohaterów.
Oblicza władcy. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
Oblicze władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz arystokracji polskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach 2
Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach.
Omów kreację władcy, odwołując się do wybranych tekstów literackich, malarskich, filmowych
Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj , odwołując się do różnych epok.
Portrety władców i ocena sposób ich rządzenia. Analiza wybranych tekstów literackich
Postać władcy w literaturze. Zaprezentuj wybrane realizacje tego motywu i określ jego funkcje.
Różne oblicza władców i polityków na podstawie utworów...
Różne oblicza władzy. Omów zagadnienie , odwołując się do wybranych utworów literackich2
Różne sposoby kreowania wizerunków władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych.
Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
Świat władzy w literaturze. Rozważ problem powinności rządzący wobec narodu.
Wizerunek władcy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie
Władca jako bohater tekstów literackich. Zinterpretuj na przykładach różne sposoby przedstawienia tej postaci.
Władca w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj i porównaj sposób kreowania tej postaci, odwołując się do analizy wybranych tekstów
Władcy i władza. Omów sposoby dochodzenia do władzy i sposoby jej sprawowania. Odwołaj się do wybranych przykładów
Władza - zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Omów temat na wybranych przykładach z literatury i filmu
Władza i jej wpływ na człowieka.
Władza jako motyw literacki. Omów na wybranych przykładach
Władza jako motyw przewodni dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach
Władza motywem przewodnim utworów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Władza- powołanie, zobowiązanie, namiętność, pokusa. Omów różnorodne sposoby jej funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów
Zademonstruj postawę człowieka wobec władzy. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z trzech epok literackich