poniedziałek, 9 września 2013

Motyw wsi - Prezentacje maturalneMotyw wsi - Prezentacje maturalne


Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


„Wieś nie jest prosta jakby się zdawało " (Stefan Żeromski) - odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby widzenia wsi w literaturze różnych epok.
Krajobraz wsi polskiej w literaturze.
Motyw wsi w literaturze
Motyw wsi w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Motyw wsi w literaturze z różnych epok literackich. Omów sposoby jego funkcjonowania na przykładach wybranych utworów.
Motyw życia wiejskiego w literaturze polskiej. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
Na podstawie analizy wybranych utworów literackich XIX i XX wieku omów i porównaj różne spojrzenia na wieś i jej problemy
Oblicza wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów różne sposoby ich kreowania na przykładach utworów z wybranych epok
Obraz polskiej wsi w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła z różnych epok
Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej różnych epok
Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze. Analiza i interpretacja na wybranych przykładach literackich.
Obraz wsi w literaturze i sztuce XIX w.
Obraz wsi w literaturze polskiej
Obraz wsi w literaturze polskiej 2
Obraz wsi w literaturze staropolskiej. Wybierz stosowne teksty, przeanalizuj i porównaj.
Obraz XIX-wiecznej wsi polskiej w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Obrazy polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów rożne sposoby ich kreowania.
Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
Opierając się na wybranych przykładach, przedstaw obraz wsi polskiej i jej mieszkańców ukazany w literaturze.
Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie. omów temat na wybranych przykładach.
Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach jednej epoki.
Prowincja w literaturze i malarstwie lub filmie. Omów sposób ukazania motywu i jego funkcje, analizując wybrane dzieła
Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej i obcej. Omów na wybranych dziełach.
Różne spojrzenia na wieś w literaturze renesansu, scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby ujęcia toposu wsi. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne sposoby ujęcia wsi w literaturze. Przeanalizuj i porównaj, odwołując się do utworów z różnych epok.
Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze. Zanalizuj odpowiednio dobrane przykłady z literatury różnych epok
Różne ujęcia wsi w literaturze- rozwiń temat na wybranych przykładach.
Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok
Sposoby ukazywania opozycji wieś - miasto w wybranych utworach literackich. Omów na kilku przykładach
Sposób ukazywania wsi w literaturze staropolskiej. Omów na wybranych przykładach z trzech epok
Ukaż na wybranych przykładach obraz wsi w literaturze i w innych dziedzinach sztuki XIX wieku +PPT
WIES I MIASTO JAKO DWIE PRZESTRZENIE ZYCIOWE, INSPIRUJACE PISARZY W ROZNYCH EPOKACH. OMOW NA WYBRANYCH PRZYKLADACH LITERACKICH
Wieś i chłopi w dziełach Twórców Młodej Polski.
Wieś i chłopi w dziełach twórców XIX i/lub XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
Wieś i Chłopi w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
Wieś i chłopi w literaturze. omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z dwóch epok literackich.
Wieś i jej mieszkańcy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze XIX i XXw
Wieś i jej mieszkańcy. Ukaż sposób ich kreowania w Chłopach”  ,,Weselu” i opowiadaniach Stefana Żeromskiego
Wieś i jej problemy w literaturze renesansu i Młodej Polski. Omów temat na wybranych przykładach.
Wieś i jej różne wizje na przykładach dwóch, trzech epok literackich
Wieś i miasto w znanych powieściach XIX i XX wieku. Przedstaw, analizując celowo dobrany materiał literacki.
Wieś- od Arkadii po groteskę. Omów na wybranych przykładach.
Wieś w literaturze.
Wieś w twórczości pisarzy różnych epok. Zinterpretuj temat, na wybranych przykładach dzieł literackich.
Wieś w twórczości poetów i pisarzy różnych epok.
Zaprezentuj literacki obraz wsi w utworach różnych epok
Zaprezentuj obraz polskiej wsi na podstawie wybranych pozycji
Zaprezentuj spojrzenia na wieś polską, np. Wyspiańskiego w Weselu i Reymonta w Chłopach
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz