piątek, 6 września 2013

Motyw Boga Prezentacje maturalne

Motyw Boga Prezentacje maturalne
Oto lista prezentacji maturalnych które mamy już gotowe, cena 49zł. Masz pytania? NAPISZ!


„Święci o Bogu” i „Święci bez Boga”. Ukaż relacje człowiek - Bóg w wybranych utworach literackich różnych epok
Analiza porównawcza kreacji Boga w literaturze średniowiecznej i młodopolskiej
Bóg i człowiek, zaprezentuj ich wizerunki w epoce renesansu i baroku.
Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach
Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach
Bunt człowieka wobec boga
Być wiernym sobie – przedstaw postawy wybranych bohaterów literackich realizujących to motto życiowe
Dialog człowieka z Bogiem w literaturze – przedstaw różne ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych przykładów
Dialog człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki
Harcerska służba Bogu, Polsce I bliźniemu w czasie II wojny światowej na podstawie wybranych źródeł literackich.
Jakie wizerunki Boga tworzy sztuka słowa. Rozważ temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich
Jestem Bogiem. Zaprezentuj sylwetki bluźnierców utrwalone na kartach literatury.
Koncepcja bohatera tragicznego w różnych epokach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.
Kreacja Boga w utworach literackich różnych epok
Literackie rozmowy z Bogiem - omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Literackie rozmowy z Bogiem.
Maryja - Matka i Królowa Narodu
Modlitwa Pielgrzyma. Ukaż różnorodność treści i formy zwrotów do Boga.
Motyw Męki Pańskiej w średniowiecznych kazaniach i twórczości apokryficznej.
Obraz Boga w liryce J. Kochanowskiego, M. Sępa - Szarzyńskiego i F. Karpińskiego. Zanalizuj dowolne teksty, porównaj środki wyrazu służące kreacji wizerunku Stwórcy
Obraz Boga w przedstawieniach literackich, filozoficznych i artystycznych. Omów na wybranych przykładach.
Obraz Boga w wierszach poetów różnych epok. Dokonaj interpretacji tego motywu na podstawie wybranych utworów
Obrazy Boga. Zaprezentuj rożne sposoby ukazywania stwórcy,odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
Od modlitwy do bluźnierstwa zapisane w literaturze i sztuce rozmowy z Bogiem. Przedstaw i zinterpretuj odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Omów różne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich
Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.
Porównaj sposób przedstawiania rozmów człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Analiza wybranych utworów.
Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, filmu i malarstwa
Przedstaw i omów różne oblicza Boga w literaturze( Bóg radosny, Bóg miłosierny, Bóg sędzia, Bóg artysta).
Przedstaw i porównaj wizję Boga, człowieka i świata w twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Przedstaw obraz świata, Boga i społeczeństwa w literaturze dwóch epok.
Relacje człowieka z Bogiem. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
Relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w literaturze. Omów problem odnosząc się do wybranych utworów
Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.
Rozmowa człowieka z Bogiem. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Rozmowy człowieka z Bogiem. Ukaż to zagadnienie w oparciu o literacki przekaz utworów różnych epok +PPT
Rozważ na przykładach literackich jak pojmowano Boga w różnych epokach.
Różne oblicza Stwórcy w literaturze i malarstwie wybranej epoki (np. romantyzmu). Zanalizuj wybrane teksty kultury, wykaż…
Trudne rozmowy, czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem. Omów na wybranych przykładach.
Uczłowieczenie Boga? Ukaż różne sposoby widzenia postaci Jezusa w literaturze i innych tekstach kultury. Przywołaj przykłady.
Ukaż relację Bóg i człowiek, odwołując się do utworów literackich z różnych epok +PPT
Wielkie literackie dyskusje z Bogiem. Omów na podstawie znanych Ci utworów
Wizerunek Boga w literaturze i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach.
Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok. Omów na wybranych przykładach +PPT
Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok. Omów na wybranych przykładach
Wizerunek Boga w literaturze różnych epok.
Wizerunek Boga w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Wizja Boga w literaturze fantasy
Wizja Boga, świata i losu człowieka w literaturze średniowiecznej.
Zaprezentuj relację człowiek - Bóg w literaturze różnych epok.
Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich różnych epok.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz